Om Rältagården

Gården började byggas på storfallet 1992. Platsen heter så sedan förr. Mycket har hänt sedan dess. Idag brukar vi ca. 150 hektar åker & beten.
Helt ekologiskt med 40-talet di-kor och ungdjur.

Bostaden ligger i kanten av den forntida sjö som fanns förr. Enligt sägen så dikades den ut i början av 1000-talet för att kunna omvandlas till bördig åkermark. Från 1500-talet finns det nedtecknat att bönderna låg i luven på varandra för markens odlingsvärde.

Man hade även en bottendag förr, där man gick ut och slog höet tillsammans, för ingen kunde själv vända på sin egen åker (smååkerskifte, sämjodelning). Sjöbotten är idag ett fågelrikt område med många fina promenadstråk.

Välkomna till oss!
Hälsningar Nina & Pelle